Champions League

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 1/8

Kết quả Cúp C1

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 5 - 16/03

FT - 16/03 1/8
H1: 1-0 |Tổng TS: 5-0
FT - 16/03 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 6-2

Thứ 4 - 15/03

FT - 15/03 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 0-1
FT - 15/03 1/8
H1: 3-0 |Tổng TS: 8-1

Thứ 5 - 09/03

FT - 09/03 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 0-1
FT - 09/03 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 3-0

Thứ 4 - 08/03

FT - 08/03 1/8
H1: 1-0 |Tổng TS: 2-1
FT - 08/03 1/8
H1: 2-0 |Tổng TS: 7-1

Thứ 5 - 23/02

FT - 23/02 1/8
H1: 0-0
FT - 23/02 1/8

Thứ 4 - 22/02

FT - 22/02 1/8
FT - 22/02 1/8