Europa League

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 1/8

Kết quả Europa League

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 6 - 17/03

FT - 17/03 1/8
H1: 1-0 | HP: 0-0 | Pen: 3-5 |Tổng TS: 3-3
FT - 17/03 1/8
Ferencvaros Ferencvaros

0 - 2

H1: 0-1 |Tổng TS: 0-4
FT - 17/03 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 0-2
FT - 17/03 1/8
Union St.Gilloise Union St.Gilloise

3 - 0

H1: 1-0 |Tổng TS: 6-3
FT - 17/03 1/8
Fenerbahce Fenerbahce

1 - 0

H1: 1-0 |Tổng TS: 1-2
FT - 17/03 1/8
Feyenoord Feyenoord

7 - 1

H1: 3-0 |Tổng TS: 8-2
FT - 17/03 1/8
H1: 0-1 |Tổng TS: 0-3
FT - 17/03 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 1-5

Thứ 6 - 10/03

FT - 10/03 1/8
FT - 10/03 1/8
FT - 10/03 1/8

2 - 0

Fenerbahce Fenerbahce
H1: 0-0
FT - 10/03 1/8

1 - 1

Feyenoord Feyenoord
H1: 0-0
FT - 10/03 1/8

2 - 0

Ferencvaros Ferencvaros
H1: 1-0
FT - 10/03 1/8
H1: 1-0
FT - 10/03 1/8
FT - 10/03 1/8

3 - 3

Union St.Gilloise Union St.Gilloise
H1: 1-1

Thứ 6 - 24/02

FT - 24/02 PO 1/8
H1: 0-1 |Tổng TS: 4-3
FT - 24/02 PO 1/8
H1: 0-0 | HP: 1-1 | Pen: 4-5 |Tổng TS: 3-3
FT - 24/02 PO 1/8
H1: 2-0 |Tổng TS: 2-1
FT - 24/02 PO 1/8
H1: 2-0 |Tổng TS: 3-1
FT - 24/02 PO 1/8
FC Midtjylland FC Midtjylland 1

0 - 4

H1: 0-1 |Tổng TS: 1-5
FT - 24/02 PO 1/8
H1: 1-2 | HP: 0-0 | Pen: 3-5 |Tổng TS: 5-5
FT - 24/02 PO 1/8
H1: 0-2 |Tổng TS: 1-4
FT - 24/02 PO 1/8
PSV PSV 1

2 - 0

H1: 0-0 |Tổng TS: 2-3